Zgłoszenie na rajd Nordic Walking

Miejsce imprezy: Święto Śląska 2017 - Koszęcin, Zamkowa 3
Dystans: ok 15km
Początek imprezy: 2 lipca 2017 godzina 10:00
Otwarcie rejestracji: 20 czerwca 2017
Zamknięcie rejestracji: 29 czerwca 2017

Imię i nazwisko:


Adres zamieszkania:


Klub:


Data urodzenia:


     

Telefon kontaktowy:


Adres e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.


Uwagi:Opłaty przelewem można wnosić do 27 czerwca 2017 roku na konto Zespołu "Śląsk"

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
ING Bank Śląski S.A. o/Lubliniec 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221
Tytuł przelewu: Rajd NW
Dzieci: 15 zł
Dorośli: 25 zł


W dniu startu opłaty wpisowe wynoszą (tylko gotówka):
Dzieci: 40 zł
Dorośli: 40 zł


1. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Zgoda wymagana jest na potrzeby rejestracji oraz organizacji wydarzenia.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
3. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Regulamin imprezy - format PDF

Akceptuję regulamin imprezy.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 29 czerwca 2017r.