ŒŚląskie Centrum Edukacji Regionalnej

Zgłoszenie rezerwacji wycieczki

Wysłanie tego formularza oznacza złożenie wstępnej rezerwacji,
która nie wiąże się z żadnymi kosztami i zobowiązaniami.
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem
w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia.

Nazwa instytucji zamawiającej:
Adres (ulica i numer):
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Numer NIP instytucji zamawiającej:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.

Proponowana data przyjazdu (rrrr-mm-dd):
Proponowana godzina przyjazdu (gg:mm):
Orientacyjna ilość osób:
Grupa wiekowa:

Cel przyjazdu:

Rodzaj warsztatów:
Na warsztaty taneczne oraz ruchowe wymagane są baletki
z miękkim podbiciem lub obuwie zmienne z białą podeszwą

Płatność:
Proszę o fakturę VAT.

Zaznacz jeśli dane do faktury są takie same jak zamawiającego (powyżej).
(Jeśli tak - proszę NIE WYPEŁNIAĆ poniższych 5 pól!)

Nazwa (do faktury):

Adres (do faktury):

Kod pocztowy (do faktury):

Miejscowość (do faktury):

Numer NIP (do faktury):


Dodatkowe informacje / uwagi: