Dzień Seniora - Senior aktywny artystycznie - 18 maja 2016 roku

Wszystkie pola należy wypenić używając pełnych nazw!

Nazwa instytucji zamawiającej:


Osoba do kontaktu:


Adres instytucji zamawiającej:


NIP instytucji zamawiającej:


Telefon kontaktowy:


Adres e-mail:


Na powyższy adres zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.


Ilość osób:


Godzina przyjazdu:
Zgłoszenie (proszę wybrać czym grupa jest zainteresowana) - opcjonalnie:

Warsztaty taneczne

Warsztaty wokalne

Zwiedzanie siedziby


Uwagi dotyczące warsztatów:
Na warsztaty taneczne ilość osób jest ograniczona - grupa do 25 osób.
O szczegółowym podziale warsztatów decyduje organizator.
Na warsztaty taneczne wymagane jest obuwie zastępcze.Zgłoszenie grupy do występu artystycznego podczas Dnia Seniora w Koszęcinie - opcjonalnie

Tytuł spektaklu:


Krótki opis spektaklu:


Czas trwania spektaklu:


Wymagania techniczne:


Zgłoszenie - usługa gastronomiczna - opcjonalnie

Pieczeń, ziemniaki, sałatka z czerwonej kapusty Cena 14 zł
Udko z kurczaka, ziemniaki, sałatka z białej kapusty Cena 14 zł

Ilość osób:


Kawa/ciasto - do wyboru:

Kawa lub herbata, kołocz z serem Cena 7 zł
Kawa lub herbata, kołocz z jabłkiem Cena 7 zł

Ilość osób:

Płatność gotówką lub kartą w kasie Zespołu.


1. Wysyłając kartę zgłoszenia zamawiąjący zobowiązuje się do opłaty za zamówioną konsumpcję.
2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Zgoda wymagana jest na potrzeby rejestracji oraz organizacji wydarzenia.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, służących promocji i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 12 maja 2016r.